นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ปรับปรุงล่าสุด 25/02/2564

สามารถคืนสินค้าได้ภายใน 14 วันหลังการซื้อ หรือกรณีสินค้าชำรุด เสียหาย