นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ปรับปรุงล่าสุด 24/11/2563

สามารถคืนสินค้าได้ภายใน 14 วันหลังการซื้อ หรือกรณีสินค้าชำรุด เสียหาย