ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade A เฉลี่ยจาก 983 คน
  • คุณภาพของสินค้า8.86
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง8.76
  • การบริการ/อัธยาศัย8.51
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน9.05

รางวัลที่ได้รับ

9 ยอดขาย Lv 9/9
8 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 8/9
8 จำนวนลูกค้า Lv 8/9