ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade A เฉลี่ยจาก 1,015 คน
  • คุณภาพของสินค้า8.88
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง8.78
  • การบริการ/อัธยาศัย8.53
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน9.06

รางวัลที่ได้รับ

9 ยอดขาย Lv 9/9
8 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 8/9
8 จำนวนลูกค้า Lv 8/9