ບົດຄວາມທັງໝົດ

ປັບປຸງລ່າສຸດ 27/09/2022
Q&A กินยาคุมกำเนิดอยู่ทานสมุนไพรได้ไหม?

Q&A กินยาคุมกำเนิดอยู่ทานสมุนไพรได้ไหม?

  •  November 19, 2021

Q : กินยาคุมกำเนิดอยู่ทานสมุนไพรได้ไหมคะหมอ?

.

A : สมุนไพรโดยทั่วไปนั้นไม่ค่อยมีผลกระทบต่อการคุมกำเนิด แต่สมุนไพรบางตัวที่มีสาร ไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogen) เช่น กวาวเครือแดง ลูกยอ ตังกุย ไม่ควรรับประทานหากมีการทานยาคุมกำเนิดอยู่ครับ เนื่องจากสารไฟโตเอสโตรเจนมีฤทธิ์ในการทำงานคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิง และในตัวยาคุมนั้นก็มีส่วนประกอบของฮอร์โมนเอสโตรเจนมากพอสมควร ทำให้หากรับประทานสมุนไพรที่มีไฟโตเอสโตรเจนเข้าไปด้วยจะทำให้ปริมาณเอสโตรเจนในร่างกายสูงเกินความจำเป็น และอาจทำให้มีผลข้างเคียง เช่น ตัวบวม มีตกขาว เลือดออกกะปริบกะปรอย อารมณ์แปรปรวน และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของยาคุมกำเนิด