สามารถคืนสินค้าได้ภายใน 14 วันหลังการซื้อ หรือกรณีสินค้าชำรุด เสียหาย **กรุณาถ่ายภาพสินค้าขณะเปิดกล่องทุกครั้ง**